STAKINGSDAG op 5 oktober!

STAKINGSDAG op 5 oktober!

Zaterdag 23 september 2017

Beste ouder(s), verzorger(s), Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken. Dit betekent dat de Vliedberg op deze dag gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Peuterspeelzaal de Toverberg is wel geopend. De lokale BSO’s zijn deze dag geopend voor kinderen die normaal al opvang afnemen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Wij vragen u om direct met hen contact op te nemen, als u hier gebruik van wilt maken. Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen. De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd, dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg, dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Het demissionair kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat ze 270 miljoen extra investeert in het primair onderwijs. Dat is een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag. Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen! Vriendelijke groet, Team kbs Vliedberg
Terug

Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl