Staking 12 december

Staking 12 december

Woensdag 6 december 2017

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Op 12 december wordt er opnieuw gestaakt door onderwijspersoneel. De onderwijsvakbonden en PO-Raad eisen dat de politiek investeert in het onderwijs en vragen daarvoor 1,4 miljard.

Het gaat om:

  • een eerlijk salaris
  • minder werkdruk

Door geld vrij te maken voor kleinere klassen en/of het aannemen van klassenassistenten, kunnen leraren elke leerling weer de aandacht geven die hij/zij verdient. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs van nu en voor de toekomst. Het is belangrijk dat mensen met plezier in het onderwijs kunnen werken, want nu al hebben we te maken met lerarentekorten. Als de politiek daar niets aan doet, hebben we over een paar jaar een tekort van 10.000 leerkrachten. Het verhogen van het salaris is daarbij een positieve stimulans.

Als directie staan we achter de doelen van deze actie. Steeds vaker hebben wij bij ziekte geen mogelijkheid voor inval. Wij moeten dan allerlei noodmaatregelen treffen, die de kwaliteit van het onderwijs en de rust en structuur binnen de school onder druk zetten. De leerkrachten van onze school hebben daarom het definitieve besluit genomen om te gaan staken op 12 december 2017. De Vliedberg is deze dag gesloten.

Wij vragen u om zelf opvang voor deze dag te organiseren. Als de staking bij u tot onoverkomelijke problemen leidt, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Wij kunnen dan met u meezoeken naar eventuele opvangmogelijkheden. Peuterspeelzaal de Toverberg is wel geopend.

Wederom vragen wij om uw begrip voor deze staking. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

Met vriendelijke groet,

Ellen Amri
Directeur kbs Vliedberg

Terug

Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl