Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijdag 26 januari 2018

GOED NIEUWS 70% VAN DE OUDERS HEEFT DE OUDERBIJDRAGE VOLDAAN

DENKT U OOK NOG AAN DE OUDERBIJDRAGE

VAN € 45 PER KIND?

MAAK DEZE OVER NAAR ONS REKENINGNUMMER

NL 29 INGB 0654 0881 52

t.n.v. Ouderraad de Vliedberg te Rotterdam

Wilt u duidelijk de volledige naam van uw kind

en de groep vermelden?

Terug

Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl