Voorschoolse opvang (VSO)

Voorschoolse opvang (VSO)

Op onze school is er de mogelijkheid om uw kind voor aanvang van de lestijden alvast op school te laten komen in de Voorschoolse Opvang. Dit kan op zijn vroegst vanaf 07:30 uur en duurt tot de eerste bel van 08:20 uur. Daarna gaat uw kind naar het lokaal van zijn/haar groep.

Deze Voorchoolse Opvang (VSO) is in de ouderruimte van De Vliedberg.
Dit wordt gecoördineerd door Joke Touburg. Telefoon: 06-47 41 65 14.
Kosten: 10-strippenkaart: € 25,-.

Terug

Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl