Onderwijs

Wat maakt De Vliedberg nu De Vliedberg? Waarin verschilt deze school nu ten opzichte van de andere scholen? Dat kunt u op deze pagina terugvinden.

 • Lekker Fit! school
  Vanaf groep 3 krijgen de kinderen bij ons op school 3x in de week gymles van een vakdocent (de kleuters 1x). Dat is één les per week meer als wij geen Lekker Fit! school zouden zijn.
  Daarnaast is er aandacht voor een gezonde levensstijl door lessen in de groepen, is er de mogelijkheid om een afspraak te plannen met een schooldiëtiste en wordt er in elke periode tussen twee vakantie voor alle leeftijdsgroepen een sportactiviteti na schooltijd aangeboden.

 • Tabletonderwijs
  Vanaf groep 4 zetten wij voor Rekenen en Spelling een tablet van de stichting Snappet in. Via deze (kleine) tablets verwerken de kinderen de leerstof van de lessen en kunnen de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen op deze vakgebieden volgen en aansturen.

 • Plusklas
  De Plusklas is bedoeld voor kinderen met hoge scores in combinatie met andere vaardigheden, zoals snel kunnen denken, weinig instructie nodig hebben, in staat zijn om verschillende oplossingen voor een probleem aan te dragen etc. In de Plusklas komen de leerlingen elke week anderhalf uur in de week bij elkaar.

 • Inloopspreekuur
  Sinds het schooljaar 2014-2015 is er op De Vliedberg een zogenaamd inloopspreekuur van een half uur na schooltijd. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen in de gelegenheid om zelf aan hun leerkracht aan te geven dat zij extra ondersteuning of uitleg op het gebied van taal (ook spelling en lezen) of rekenen nodig hebben. 

  Na schooltijd is het voor een leerkracht vaak gemakkelijker om tijd vrij te maken. In een kleinere groep kunnen de kinderen extra aandacht vragen of uitleg krijgen. Een leerkracht daarentegen kan deze extra tijd ook aan kinderen aanbieden, omdat hij/zij dit nodig vindt. We hopen dat dit initiatief tot een verbetering van resultaten gaat leiden.

  In principe is het de bedoeling dat ieder kind 1x in de week naar het inloopspreekuur komt. Vaker komen, uit eigen beweging, mag altijd!

  Er wordt vanaf 1 oktober gestart met het inloopspreekuur. Het inloopspreekuur loopt tot de meivakantie. In de maand december is er geen inloopspreekuur.

 • Techniekmiddagen
  Vijf keer in het jaar staat onze school een middag lang, van groep 1 t/m 8, in het teken van Wetenschap & Techniek.
  Van ballonauto's in de onderbouw tot experimenteren met raketvoortstuwing in groep 8.
Terug

Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl