Groep 5b

Groep 5b

 De kinderen hebben een formulier mee gekregen, waar wat informatie te vinden is over het maken van een spreekbeurt. Er is de kinderen gevraagd om over het onderwerp na te denken ( aangeraden wordt om het zelfde onderwerp te kiezen als het werkstuk), binnenkort wordt er dan een planning gemaakt. De spreekbeurten zullen pas vanaf februari gaan beginnen, zodat de kinderen zich helemaal op het werkstuk kunnen richten.

 * maandag 27  november;

- geen spelling huiswerk dit keer

- maken nieuwsbegrip XL woordenschat

- Hoofdstuk 2 uitwerken van het werkstuk

 

 

 

* Vrijdag 12 januari inleveren werkstuk.

Info wbt werkstuk:

Dit jaar moeten de kinderen voor het eerst een werkstuk maken. Wij zullen stap voor stap hier op school aandacht aan gaan besteden. Deze week zijn wij begonnen met uitleg geven over wat een werkstuk is. De kinderen mogen zelf het onderwerp bepalen. Uiterlijk komende maandag 30 oktober willen wij dit onderwerp van uw kind horen. Zodra het onderwerp gekozen is kunnen wij op school een begin maken met het werkstuk. Elke week zullen wij proberen hiermee aan de slag te gaan. Ook thuis zal er gewerkt moeten worden aan het werkstuk. Het werkstuk moet geschreven zijn en voldoen aan een aantal voorwaarden. De kinderen krijgen hier volgende week maandag een formulier over mee die zij in hun huiswerkmap zullen bewaren. Ook geven wij het beoordelingsformulier mee, zodat u precies ziet waar wij op beoordelen.

Nogmaals op school proberen wij redelijk wat aan het werkstuk te doen. Er zal ook echter thuis aan gewerkt moeten worden. Wij adviseren u op tijd hiermee te beginnen.

 

 

 

 

Terug

Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl