Groep 4

Groep 4

Wilt u thuis ook eens met uw kind rekenen?

- Wij zijn nu bezig met het automatiseren van sommen onder de 20.

- We rekenen we met sprongen van 10, hupjes van 5 en stapjes van 1.

- Dit komt ook terug bij geldrekenen tot 1 euro. 

Voor de techniekmiddag sparen wij deksels van schoenendozen om een knikkerbaan van te maken.....we hebben er 24 nodig voor 28 september. Spaart u mee?

denkt u ook aan het inleveren van het rapport?

Dinsdag 12 september is de leesmap meegegeven. Graag zien wij deze map iedere maandag weer terug om te laten vullen.

Het gaat in de leesmap om het hardop lezen van de verhaaltjes en de woordjes. Begrijpend lezen kom vanaf januari aan bod.

De inhoud en bedoeling van de leesmap:

Achter tabblad 1:

Graag 2 dagen het ene verhaaltje laten lezen en 2 dagen het andere verhaaltje.

Achter tabblad 2:

Graag 5 dagen een blok met woordjes laten lezen van boven naar beneden.

Achter tabblad 3:

Aan het eind van de week de woordjes laten lezen binnen 1 minuut.  Graag een streepje zetten tot waar uw kind is gekomen.

(gaande weg zullen de kinderen zien dat ze steeds meer woordjes kunnen lezen)

Achter tabblad 4:

Hier vind u wat oudertips.

Met  vragen kunt u altijd bij ons terecht. 

Terug

Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl