In de wijk Zevenkamp zijn er drie organisaties waar ouders voor naschoolse opvang terecht kunnen:

BijDeHand, Kinderservice Hotel en N-Joy.
Met alle drie de instellingen hebben wij goede contacten. De kinderen worden in de hal van de school door de leidsters opgehaald en gaan te voet of met een busje naar de locatie van de BSO. Mocht u op of aanmerkingen hebben betreffende de opvangmogelijkheden of het verloop ervan, dan horen wij dit graag.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl