OuderRaad (OR)

Alle ouders van de leerlingen van de Vliedberg vormen de leden van de Oudervereniging van Basisschool "De Vliedberg". De leden van de Oudervereniging kiezen een bestuur: de ouderraad, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 15 leden.

Taken van de Ouderraad zijn o.a.: het beheer van de ouderbijdrage, de coördinatie van een aantal werkgroepen t.b.v. activiteiten in de school zoals festiviteiten, doemiddagen, schoolreis, sportdag enz.

Er wordt ongeveer 1x per 6 weken vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is er ook een afvaardiging van het team aanwezig.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een Algemene Leden Vergadering georganiseerd. Bij deze vergadering zijn alle ouders welkom. Tijdens deze vergadering wordt de begroting besproken en kunnen ouders ook andere spelende zaken kwijt.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl