Overblijven (TSO)

2019-2020:
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 gaan wij over op het continurooster.
De schooltijden zijn dan op ma, di, do, vr van 8.30 u. - 14.00 u. en op woensdag van 8.30 u. tot 12.00 u.

De kinderen eten dan gezamenlijk op school in de groep, met  de eigen leerkracht.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-2019:
Op onze school is er de mogelijkheid voor uw kind om tussen de middag te eten en spelen onder toezicht van volwassenen.

Het overblijven of TussenSchoolse Opvang (TSO), gebeurt veelal in het eigen lokaal of een naastgelegen lokaal. Dit kan op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Voor het overblijven geldt een reglement dat u via onze website kunt downloaden.

De TSO wordt gecoördineerd door Yvonne Tabernal (06 - 14 94 72 68) en Fadma Gartit (06 40 29 92 52).

De kosten hiervoor bedragen:

  • € 6,25 voor een 4-strippenkaart;
  • € 12,50 voor een 8-strippenkaart of
  • € 25,00 voor een 16-strippenkaart.

Graag dit bedrag overmaken op NL32 INGB 0654 0881 95 t.n.v. TSO De Vliedberg onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

Bij meerdere kinderen wordt u vriendelijk verzocht om het per kind apart over te maken.

Er is ook een Werkgroep TSO waarvan, naast de coördinatoren, ook Esther van den Berg (OR), Marieke Doornbos (MR), Tine de jong en Ellen Amri (Team) lid zijn.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl