Handelingsgericht werken 2.0

De Vliedberg is in het schooljaar 2015-2016 gestart met de werkwijze volgens handelingsgericht werken 2.0. Het team volgt een vierjarig traject met elkaar. HGW 2.0 staat voor handelingsgericht werken waarbij het leerdoel centraal staat binnen een gedifferentieerd, krachtig groepsaanbod. Het gaat hierbij om het verbinden van de doelen die je wilt realiseren met voortschrijdend inzicht op het gebied van:

De manier waarop in de groep een positief leerklimaat ontstaat;
De betrokkenheid van leerlingen;
Welke inhouden het meest bijdragen om de doelen te bereiken;  
De manier waarop ieder kind het best leert;
Didactische principes die het meeste effect hebben op het leerproces;
De manier waarop het leren zichtbaar gemaakt kan worden.

De kern van HGW 2.0 is dat de leerkracht vooral de regisseur is van het leren van kinderen. Dat betekent dat de rol van de leerkracht groot is en dat deze vooral gericht is op het leerproces dat bij de kinderen plaats vindt. Dus de omslag van ‘onderwijs’ naar ‘leren doen’. Dat leren is zij doelbewust aan het uitlokken, bevorderen, volgen en beïnvloeden. Dit betekent dat de leerkracht en het kind op elk moment goed weten: Wat zijn we aan het leren, dan wel wat leren we er de komende periode bij? Dit doen we in de taal van kinderen en zowel de kinderen als de leerkracht kunnen die op elk moment in hun eigen woorden vertellen. Leerkracht en leerling weten dus waar ze op uit zijn. Wat is de volgende stap in de ontwikkeling van mij als leerling? En dat geldt voor elke leerling? Wat kan ik na deze periode (laten zien) wat ik nu nog niet kan? Wat gaat mij daarbij helpen? Wat heb ik hierbij nodig? Dit houdt in dat je de doelen deelt met de kinderen en hen mee laat bepalen wat zij nodig hebben voor zichzelf, van elkaar een van jou als leerkracht om de gestelde doelen te behalen.

Daarnaast heeft de leerkracht met de kinderen besproken hoe dat leren het best vorm kan krijgen. Hoe gaan we dat organiseren? De leerkracht bespreekt dus met de kinderen zijn of haar portfolio en laat de kinderen hierin meedenken zodat de betrokkenheid groot is. Het gaat dus om gepersonaliseerd onderwijs dat iets anders is dan individueel onderwijs. De manier waarop de differentiatie eruit komt te zien ontstaat in interactie met en wordt mede bepaald door de kinderen. Soms individueel, maar vaak ook in een groepje of met de hele groep.

Tenslotte is de leerkracht erop gericht dat zijn handelen effectief is voor elke leerling. Hoe weet ik zeker dat wat ik doe kinderen helpt om de doelen te bereiken? Welke bewijzen heb ik hier voor? Wat Leer ik van de manier waarop kinderen leren over wat ik moet doen?

Om HGW 2.0 te realiseren wordt gebruik gemaakt van de HGW-cyclus: doelen stellen, plannen, realiseren, waarnemen en begrijpen. De verandering in de cyclus van HGW is dat we niet beginnen bij een groepsoverzicht maar bij een groepsplan. Niet bij waarnemen en begrijpen, maar bij plannen en realiseren.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl