LeerlingenraadAan het begin van ieder schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen vanuit de groepen 6, 7 en 8. De leerlingenraad komt 6 keer per schooljaar bijeen onder leiding van juf Patricia. De leerlingenraad vergadert over allerlei onderwerpen die te maken hebben met school.
De leerlingen van de leerlingenraad informeren voorafgaand aan de vergadering of er vanuit hun groep punten zijn die besproken moeten worden. Ook zorgen zij zelf voor een terugkoppeling aan de groep. Er wordt telkens een verslag gemaakt van de vergadering door een van de kinderen van groep 8. Juf Patricia bespreekt het verslag met de andere teamleden.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT