Visie en Missie van de RVKO                 

Visie

Leerlingen                                                                                           
Vanuit onze katholieke inspiratie bieden we elke leerling de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’, een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag.

We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling.

Organisatie
We zijn een organisatie waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar er ruimte is voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, waar talenten tot recht komen, waar op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze waarden worden uitgedragen en nageleefd.

Omgeving
We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten ontwikkelen met zorg.

Missie

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een steeds vernieuwende katholieke traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. We werken vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect, gerechtigheid.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT