Differentiatie

Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Op De Vliedberg wordt het onderwijs aangepast op de verschillen tussen leerlingen. Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat en daarop het onderwijs afstemt. Het doel is om tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeften van alle leerlingen om daarmee de leermogelijkheden in de klas te vergroten.

In de klas betekent dit dat er wordt gewerkt op drie niveaus. Concreet houdt dit in dat de leerkracht een instructie geeft die gericht is op alle leerlingen. Door middel van een controle van begrip van vraag (EDI-model) ziet de leerkracht welke leerlingen de lesstof al beheersen en welke leerlingen de lesstof nog moeilijk vinden. Op basis hiervan bepaalt de leerkracht welke leerlingen verlengde instructie krijgen. Deze instructie vindt plaats aan de instructietafel waarbij gebruik wordt gemaakt van bijpassende concrete materialen. De leerlingen die de lesstof al beheersen mogen meteen aan het werk gaan met de verwerking. De leerlingen die de lesstof al goed aan kunnen krijgen in de klas, naast het basisaanbod, ook een verrijkt aanbod.

Naast het gedifferentieerde aanbod in de klas, bieden wij ook differentiatie aan buiten de klas. Zo krijgen leerlingen bij ons op school extra ondersteuning op het gebied van technisch lezen, rekenen en begrijpend lezen.
Op deze manier zorgen wij ervoor dat alle leerlingen op hun eigen niveau tot leren komen op De Vliedberg.