Onze school

De Vliedberg is een katholieke basisschool. Er wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 200 leerlingen en er wordt gewerkt met een gedifferentieerd aanbod en daarbij passende instructie. De Vliedberg heeft een goede zorgstructuur en biedt verrijking en uitdaging voor kinderen die dit nodig hebben. De zorg voor de leerlingen richt zich niet alleen op leerprestaties, maar ook op sociale competenties. 

De Vliedberg is een LekkerFit! school. Wij hechten waarde aan een gezonde leefstijl. De leerlingen krijgen veel bewegingsonderwijs en twintig weken lang krijgen alle leerlingen drie keer in de week gratis groente en fruit vanuit het EU- Schoolfruitproject.

Wij zien een goede communicatie en samenwerking met ouders als een voorwaarde om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat op school waardoor de leerlingen optimaal tot leren kunnen komen. Dit doen wij onder andere door veel aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hiervoor gebruiken wij de methode Kwink.