Klassenouders

Om de samenwerking van de school en ouders te versterken, werken we met klassenouders. Een klassenouder helpt bij activiteiten en/of regelt andere ouders om te helpen. Dit kan zijn het regelen van het controleren op hoofdluis, vervoer regelen, helpen bij activiteiten. De klassenouder is belangrijk in het contact tussen ouders en de school.