Welom op onze website!

Al eeuwenlang hebben de Hollanders in hun strijd tegen het water kunstmatige heuvels opgeworpen om bij hoog water droge voeten te houden. Op de lagere school leerden we over de terpen in Friesland. In andere delen noemde men die terpen ook wel vliedbergen. (vlieden = vluchten). 

Onze school ligt in een wijk met straten die de naam hebben van kleine Nederlandse watertjes. Te midden van zo’n ‘waterrijke’ omgeving wil Basisschool De Vliedberg een veilige plaats zijn. In het trappenhuis hangt een schilderij dat dit streven op artistieke wijze verbeeldt. 


Korne 180

3068 GN Rotterdam

010 - 421 46 68

info@nullkbsvliedberg.nl