Plusklas

De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt, zodat we onze leerlingen hierop kunnen voorbereiden. Daarom is het belangrijk dat elk kind zijn of haar specifieke talenten al op jonge leeftijd kan ontdekken en ontwikkelen. Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om cognitieve prestaties. De Vliedberg wil de talentontwikkeling van alle kinderen meer aandacht en vorm geven.

In de klas is veel materiaal beschikbaar voor leerlingen die uitdaging nodig hebben. Voor de meeste leerlingen is dit genoeg om zich goed te kunnen ontwikkelen op school. Voor sommige leerlingen is er echter, naast dit verdiepte aanbod in de eigen groep, nog meer behoefte aan verdere uitdaging en omgang met ontwikkelingsgelijken. Deze leerlingen nemen deel aan de plusklas.
In de plusklas wordt projectmatig gewerkt aan allerlei vraagstukken. De leerlingen worden uitgedaagd om hier op creatieve wijze aan te werken.