Schooltijden

De Vliedberg heeft een continurooster.
Dit betekent dat de leerlingen in de middagpauze op school lunchen. De leerlingen lunchen met de leerkracht in de klas.

Voor alle groepen op De Vliedberg gelden de volgende schooltijden:

Dag

Tijd
Maandag

8:30 uur - 14:15 uur
Dinsdag

8:30 uur - 14:15 uur
Woensdag

8:30 uur - 12:30 uur
Donderdag

8:30 uur - 14:15 uur
Vrijdag

8:30 uur - 14:15 uur

De schooldeur gaat open om 8.20 uur, zodat alle leerlingen zelf rustig naar hun groep kunnen gaan.