Schooltijden

Voor alle groepen op De Vliedberg gelden de volgende schooltijden:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 u. - 14.15 u.
  • Woensdag                                                  8.30 u. - 12.30 u.

       Gymrooster 2020-2021 x
--------------------------------------------------------------------------
Schooltuintijden
Groep 6: maandagmiddag, laatste deel van het schooljaar
Groep 7: maandagmiddag, tot aan de herfstvakantie
---------------------------------------------------------------------------
             Zwemles
Op donderdagen zwemmen de groepen 5 vanaf 8.30uur (8.20uur aanwezig bij het zwembad)
en 6 vanaf 13.15uur
----------------------------------------------------------------------------
De schooldeur gaat 's ochtends 10 minuten eerder open voor aanvang van de lestijden, zodat de kinderen rustig binnen kunnen komen. Als de bel van 8.30 uur gaat, dienen alle kinderen in de klas te zitten.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl