Peuteropvang

Onze jongste leerlingen zitten op onze Peuteropvang 'De Toverberg'.

Voor De Toverberg gelden de volgende tijden:

 Dag   Tijd ochtendgroep   Tijd middaggroep
Maandag     8.15 uur - 12.15 uur    12.45 uur - 16.45 uur 
Dinsdag    8.15 uur - 12.15 uur   12.45 uur - 16.45 uur
Woensdag   Gesloten    
Donderdag    8.15 uur - 12.15 uur   12.45 uur - 16.45 uur
Vrijdag   8.15 uur - 12.15 uur   12.45 uur - 16.45 uur

Elke peuter komt minimaal twee keer per week. De peuters worden gestimuleerd in hun ontwikkeling op motorisch, cognitief, sociaal en emotioneel gebied. De taalontwikkeling, creativiteit, het spelen, muziek en bewegen komen dan ook dagelijks aan bod.

Wij werken met het voorschoolprogramma Uk & Puk. Deze methode besteedt aandacht aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. De nadruk ligt hierbij vooral op de taalvaardigheden spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

Wanneer de peuters vier jaar worden, zijn zij gewend aan de werkwijze van De Vliedberg en stromen zij door naar groep 1/2. Door nauwe samenwerking zorgen we voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn.
Heeft u zin om een kijkje te nemen en een rondleiding te krijgen? Bel gerust voor een afspraak. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw kind. Neem uw peuter alvast mee als u langskomt. Dan kan hij of zij fijn tijdens dit bezoek meespelen.
Telefoonnummer: 010-4214668


Indicatie extra spelen en leren (VVE)
Indien uw thuistaal niet de Nederlandse taal is en u een opleidingsniveau heeft van MBO 4 of lager, dan is het mogelijk om via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie extra spelen en leren VVE aan het vragen. Deze indicatie geeft uw kind recht op 8 uur extra peuterspeelzaal, betaald vanuit de gemeente. Mocht de indicatie toegekend zijn door het CJG, dan is het van belang dat u deze meeneemt naar de inschrijving.